Informacje bieżące

06.03.2019 r. Rada Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nadała dr. inż. MARCINOWI KUBUSOWI stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo. GRATULACJE ! 12.03.2019 20:57