Informacje bieżące

Zmiana harmonogramu organizacji roku akademickiego 2019/2020 studiów i studiów doktoranckich 02.06.2020 09:38

KOMUNIKAT nr 20 Rektora ZUT z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniający komunikat nr 24 Rektora ZUT z dnia 30 września 2019 r. o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2019/2020 studiów i studiów doktoranckich oraz o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych

ZARZĄDZENIE nr 78 Rektora ZUT z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 66 Rektora ZUT z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające szczegółową organizację roku akademickiego 2019/2020 studiów oraz studiów doktoranckich