Informacje bieżące

Zaproszenie na II Ogólnopolską Konferencję „Środowisko przyrodnicze jako obszar badań”, która odbędzie się w systemie on-line 28 maja 2020 roku 14.05.2020 09:59

Organizatorem konferencji jest Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem konferencji jest umożliwienie młodym naukowcom zaprezentowanie swoich osiągnięć dotyczących badań z zakresu środowiska przyrodniczego. Zaproszenie na konferencję skierowane jest do doktorantów oraz studentów studiów magisterskich (II stopnia) i dotyczy badań nad środowiskiem przyrodniczym.

Konferencja odbędzie się 28 maja 2020 roku on-line na platformie Microsoft Teams.

Termin zgłoszeń udziału w konferencji mija 25 maja 2020 r.

Zgłoszenie udziału wraz z krótkim abstraktem wystąpienia prosimy przesyłać na adres e-mail: wpisując następujące dane: imię, nazwisko, tytuł naukowy/zawodowy, tytuł wystąpienia, uczelnia, e-mail kontaktowy oraz informację dotyczącą publikacji.

Uczestnicy mogą zaprezentować wyniki badań tylko w ramach sesji referatowych. Organizatorzy proszą o przygotowanie prezentacji nie dłuższych niż 12 min, w formie możliwej do przesłania za pomocą udostępniania obrazu na platformie MS Teams oraz używania komputera wyposażonego w kamerę i mikrofon.

Opłata - w związku z Pandemią COVID-19 oraz formą on-line konferencja jest darmowa. Opłata konferencyjna wynosi 0 PLN – maksymalnie 3 prezentacje (w przypadku większej liczby prosimy o informację).

Program ramowy konferencji:

8:00 – 9:00  rejestracja uczestników

9:00 – 11:30 otwarcie konferencji oraz I sesja referatowa

11:30 – 12:00 przerwa

12:00 – 13:30 II sesja referatowa

13:30 – 14:15 przerwa

14:15 – 16:45 III sesja referatowa

Istnieje możliwość bezpłatnej publikacji w monografii naukowej, która zostanie wydana przez Bogucki Wydawnictwo Naukowe (wydawnictwo znajduje się w wykazie MNiSW, 80 pkt). Publikacja powinna zawierać od 5 do 10 stron (czcionka Times New Roman, 12pkt, odstęp 1, marginesy 2,5 cm z każdej strony, ryciny i fotografie w osobnych plikach [TIFF, JPG, PNG]).
Termin nadsyłania rozdziałów do monografii upływa 25 maja 2020 roku.

Kontakt: Adam Młynarczyk konferencja.wngig@gmail.com