Technika rolnicza i leśna

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

  • stacjonarne (3,5 roku)
  • niestacjonarne (4 lata)

Możliwość otrzymania dofinansowania do akademika
Kierunek objęty jest możliwością otrzymania dofinansowania do zamieszkania w akademiku przez pierwszy semestr studiów stacjonarnych w wysokości 300 zł brutto ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie, o ile student nie otrzyma dofinansowania z uczelni w procedurze przyznawania pomocy materialnej.  Zasady przyznawania dofinansowania.

Kwalifikacje absolwenta
Jest specjalistą w zakresie: budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, leśnictwie i gospodarce żywnościowej; zarządzania procesami produkcyjnymi z wykorzystaniem systemów informatycznych; zagrożeń środowiska związanych z techniką rolniczą i leśną; wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie.

Studenci mają możliwość
Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Kryterium kwalifikacyjne
Konkurs świadectw: język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. Przy braku oceny
z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).

Zatrudnienie
Własne gospodarstwo; produkcja rolnicza i leśna, firmy świadczące usługi techniczne dla gospodarstwa wiejskiego; zakłady usług leśnych; firmy zajmujące się alternatywnymi źródłami energii; zakłady projektujące i produkujące maszyny rolnicze, leśne i dla przemysłu spożywczego; placówki dydaktyczne i naukowe; ośrodki doradztwa rolniczego; administracja państwowa i terenowa.

Szczegółowe informacje o rekrutacji: