Gospodarki przestrzennej

Opiekun: dr hab. Michał Kupiec  

Jednostka: Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska, ul. Słowackiego 17

Kontakt:  91 449 6353;   e-mail: michał.kupiec@zut.edu.pl

Zarząd Koła

Prezes - Sara Bręcz  

Z-ca Prezesa - Marta Stankiewicz

Sekretarz - Katarzyna Bartosik   

 Liczba członków SKN 10   

Główne tematy badawcze podejmowane w ramach działalności SKN 

 • Planowanie przestrzenne 
 • Kształtowanie krajobrazu miejskiego
 • Zrównoważony rozwój
 • Sposoby aranżacji przestrzeni publicznych
 • Rewitalizacja
 • Estetyka miast
 • Jakość życia na obszarach wiejskich 
 • Rozwój postaw obywatelskich 

   Nagrody i wyróżnienia członków SKN

   • Nagroda główna ogólnopolskiego konkursu dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych REVITARE 2015 
   • Udział w ogólnopolskiej IV Konferencji Młodych Badaczy - interdyscyplinarność badań geograficznych
   • Realizacja projektu inwestycyjnego Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 pt. "Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych, aranżacja brzegu i wyspy"
   • Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Szczecin w edycji październik 2015