Dendrologów i Projektantów Terenów Zieleni

Opiekun: dr hab. inż. Marcin Kubus

Jednostka: Katedra Architektury Krajobrazu, Pracownia Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni, ul. Papieża Pawła VI 3

Kontakt: 91 449 6182; e-mail: marcin.kubus@zut.edu.pl  

Zarząd Koła:  

Prezes - Katarzyna Kucier 

Z-ca Prezesa - Małgorzata Muszyńska  

Sekretarz - Jagoda Lubarska 

Liczba członków SKN  8

Główne tematy badawcze podejmowane w ramach działalności SKN 

  • Rozpoznanie dendroflory wybranych parków wiejskich na Pomorzu Zachodnim
  • Morfologia, biometria i fenologia drzew i krzewów
  • Projektowanie terenów zieleni
  • Badania stanu zdrowotnego drzew pomnikowych z użyciem rezystografu i tomografu akustycznego PICUS SONIC

Nagrody i wyróżnienia członków SKN 

  • XV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych (XXVII Sejmik SKN); Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; 13-14.05.2010; Projekt wzbogacenia bioróżnorodności zieleni miejskiej Szczecina – wyniki po realizacji; Piotr Jutrzenka-Trzebiatowski, Michał Mazur (Desz Dariusz, Buca Grzegorz., Karcz Adam) – II miejsce
  • Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie; 26-27.05.2011; Wymiary drzew i krzewów jako podstawowy element projektowania zieleni; Katarzyna Fronczek, Jagoda Lubarska, Michał Mazur, Piotr Jutrzenka-Trzebiatowski; I miejsce – poster
  • IV Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych ZUT; Szczecin, 07.12.2012 r.; Projekt zagospodarowania terenu przy parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Krajniku Górnym; Katarzyna Kucier, Jagoda Lubarska, Anna Wesołowska, Sebastian Mazurek – Wyróżnienie
  • V Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych ZUT; Szczecin, 06.12.2013 r.; Koncepcja zagospodarowania skarpy przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie;  Kucier K., Lubarska J., Mazurek S.; Wyróżnienie w Sesji Przyrodniczej