Agroinżynierii

Opiekun: dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT

Jednostka: Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, ul. Papieża Pawła VI 1

Kontakt: 91 449 6229 lub 91 449 6230; e-mail: adam.koniuszy@zut.edu.pl adam.koniuszy@zut.edu.pl 

Zarząd Koła

Prezes - Anna Trocha

Z-ca Prezesa- Jakub Jerzykowski

Sekretarz - Małgorzata Muszyńska   

 Liczba członków SKN 21 

Główne tematy badawcze podejmowane w ramach działalności SKN 

  • Możliwości ograniczenia zużycia paliw płynnych w gospodarstwie rolnym oraz ocena średnich emisji spalin z ciągników rolniczych w środowisku wiejskim
  • Badania nad wykorzystaniem biomasy do celów grzewczych

Nagrody i wyróżnienia członków SKN

  • Wyróżnienie na X Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych, UP Lublin 23 kwietnia 2013 za referat – książka streszczeń: Koszty ochrony upraw leśnych przed zwierzyną łowną w Nadleśnictwie Mieszkowice  (Michał Kotowicz, Piotr Podgórski, Michał Puzio)