Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - zajęcia dodatkowe

Zajęcia ruchowe dla wszystkich Studentów ZUT-u.
Studia stacjonarne i niestacjonarne.

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu propagując zdrowy styl życia
zaprasza na otwarte zajęcia, bez zapisów. Zajęcia odbywają się w:
poniedziałki godz. 17:45 (m. in. piłka nożna halowa)
czwartki godz. 17:00 (m.in. piłka siatkowa)
soboty godz. 12:30 (m.in. piłka nożna halowa, piłka siatkowa, piłka
koszykowa, tenis stołowy).