Plany zajęć semestru zimowego

Terminarz zjazdów dydaktycznych na semestr zimowy 2020/2021

Studia pierwszego stopnia

UWAGA - na III roku w semestrze 6 obowiązuje praktyka zawodowa

Dla kierunków:  Rolnictwo sem. 3 i 7  oraz  Odnawialne źródła energii sem. 3
Terminarz zjazdów dydaktycznych (sobota-niedziela)
1 zj. dydakt. 10 - 11.10.2020
2 zj. dydakt. 17 - 18.10.2020
3 zj. dydakt. 24 - 25.10.2020
4 zj. dydakt. 07 - 08.11.2020
5 zj. dydakt. 14 - 15.11.2020
6 zj. dydatk. 28 - 29.11.2020
7 zj. dydakt. 12 - 13.12.2020
8 zj. dydakt. 19 - 20.12.2020
9 zj. dydakt. 09 - 10.01.2021
10 zj. dydakt. 16 - 17.01.2021

Dla wszystkich kierunków sem. 1
Terminarz zjazdów dydaktycznych (sobota-niedziela)
1 zj. dydakt. 17 - 18.10.2020
2 zj. dydakt. 24 - 25.10.2020
3 zj. dydakt. 07 - 08.11.2020
4 zj. dydatk. 14 - 15.11.2020
5 zj. dydakt. 28 - 29.11.2020
6 zj. dydakt. 12 - 13.12.2020
7 zj. dydakt. 19 - 20.12.2020
8 zj. dydakt. 09 - 10.01.2021
9 zj. dydakt. 16 - 17.01.2021
10 zj. dydakt. 23 - 24.01.2021

Studia drugiego stopnia

UWAGA - na II roku w semestrze 3 obowiązuje praktyka zawodowa

Dla wszystkich kierunków sem. 1 i 3
Terminarz zjazdów dydaktycznych (sobota-niedziela)
1 zj. dydakt. 17 - 18.10.2020
2 zj. dydakt. 24 - 25.10.2020
3 zj. dydatk. 14 - 15.11.2020
4 zj. dydakt. 28 - 29.11.2020
5 zj. dydakt. 12 - 13.12.2020
6 zj. dydakt. 19 - 20.12.2020
7 zj. dydakt. 09 - 10.01.2021
8 zj. dydakt. 16 - 17.01.2021