Plany zajęć semestru letniego

Terminarz zjazdów dydaktycznych na semestr letni 2018/2019

 Studia pierwszego stopnia

UWAGA - na III roku w semestrze 6 obowiązuje praktyka zawodowa

Dla kierunków:  Rolnictwo sem. 4  oraz  Odnawialne źródła energii sem. 6
Terminarz zjazdów dydaktycznych (sobota-niedziela)
1 zj. dydakt. 02 - 03.03.2019
2 zj. dydakt. 09 - 10.03.2019
3 zj. dydakt. 23 - 24.03.2019
4 zj. dydakt. 06 - 07.04.2019
5 zj. dydakt. 13 - 14.04.2019
6 zj. dydatk. 27 - 28.04.2019
7 zj. dydakt. 11 - 12.05.2019
8 zj. dydakt. 18 - 19.05.2019
9 zj. dydakt. 01 - 02.06.2019
10 zj. dydakt. 15 - 16.06.2019

Dla kierunku: Odnawialne źródła energii sem. 8
Terminarz zjazdów dydaktycznych (sobota-niedziela)
1 zj. dydakt. 09 - 10.03.2019
2 zj. dydakt. 23 - 24.03.2019
3 zj. dydakt. 13 - 14.04.2019
4 zj. dydatk. 11 - 12.05.2019
5 zj. dydakt. 18 - 19.05.2019
6 zj. dydakt. 01 - 02.06.2019

Studia drugiego stopnia

UWAGA - na II roku w semestrze 3 obowiązuje praktyka zawodowa

Dla kierunków: Architektura krajobrazu sem. 2 oraz Rolnictwo sem. 2
Terminarz zjazdów dydaktycznych (sobota-niedziela)
1 zj. dydakt. 02 - 03.03.2019
2 zj. dydakt. 09 - 10.03.2019
3 zj. dydakt. 23 - 24.03.2019
4 zj. dydakt. 06 - 07.04.2019
5 zj. dydakt. 13 - 14.04.2019
6 zj. dydatk. 27 - 28.04.2019
7 zj. dydakt. 11 - 12.05.2019
8 zj. dydakt. 18 - 19.05.2019
9 zj. dydakt. 01 - 02.06.2019
10 zj. dydakt. 15 - 16.06.2019

Dla kierunków: Ochrona środowiska sem. 4 oraz Rolnictwo sem. 4
Terminarz zjazdów dydaktycznych (sobota-niedziela)
1 zj. dydakt. 09 - 10.03.2019
2 zj. dydakt. 23 - 24.03.2019
3 zj. dydakt. 13 - 14.04.2019
4 zj. dydatk. 11 - 12.05.2019
5 zj. dydakt. 18 - 19.05.2019
6 zj. dydakt. 01 - 02.06.2019