Plany zajęć semestru letniego

Terminarz zjazdów dydaktycznych na semestr letni 2017/2018

 Studia pierwszego stopnia

UWAGA - na III roku w semestrze 6 obowiązuje praktyka zawodowa

 Dla kierunków:  Rolnictwo sem. 2 i 6  oraz  Odnawialne źródła energii sem. 4 i 6

Terminarz zjazdów dydaktycznych                                                

1 zj. dydakt. 03 – 04.03.2018 (sobota-niedziela)

2 zj. dydakt. 10 – 11.03.2018     „           „

3 zj. dydakt. 17 – 18.03.2018     „           „

4 zj. dydakt. 07 – 08.04.2018     „           „

5 zj. dydakt. 14 – 15.04.2018     „           „

6 zj. dydatk. 28 – 29.04.2018     „           „

7 zj. dydakt. 12 – 13.05.2018     „           „

8 zj. dydakt. 19 – 20.05.2018     „           „

9 zj. dydakt. 26 – 27.05.2018     „           „

10 zj. dydakt. 09 – 10.06.2018    „           „

 

Rolnictwo sem. 8

Terminarz zjazdów dydaktycznych                                                

1 zj. dydakt. 03 – 04.03.2018 (sobota-niedziela)

2 zj. dydakt. 17 – 18.03.2018     „           „

3 zj. dydakt. 14 – 15.04.2018     „           „

4 zj. dydakt. 28 – 29.04.2018      „          „

5 zj. dydakt. 19 – 20.05.2018     „           „

6 zj. dydakt. 09 – 10.06.2018      "           "

 

Studia drugiego stopnia

UWAGA - na II roku w semestrze 3 obowiązuje praktyka zawodowa

Dla kierunków: Ochrona środowiska i Rolnictwo sem. 2

Terminarz zjazdów dydaktycznych                                                

1 zj. dydakt. 03 – 04.03.2018 (sobota-niedziela)

2 zj. dydakt. 10 – 11.03.2018     „           „

3 zj. dydakt. 17 – 18.03.2018     „           „

4 zj. dydakt. 07 – 08.04.2018     „           „

5 zj. dydakt. 14 – 15.04.2018     „           „

6 zj. dydatk. 28 – 29.04.2018     „           „

7 zj. dydakt. 12 – 13.05.2018     „           „

8 zj. dydakt. 19 – 20.05.2018     „           „

9 zj. dydakt. 26 – 27.05.2018     „           „

10 zj. dydakt. 09 – 10.06.2018    „           „

 

Dla kierunków: Ochrona środowiska i Rolnictwo sem. 4

Terminarz zjazdów dydaktycznych                                                

1 zj. dydakt. 03 – 04.03.2018 (sobota-niedziela)

2 zj. dydakt. 17 – 18.03.2018     „           „

3 zj. dydakt. 14 – 15.04.2018     „           „

4 zj. dydakt. 28 – 29.04.2018      „          „

5 zj. dydakt. 19 – 20.05.2018     „           „

6 zj. dydakt. 09 – 10.06.2018      "           "