Plany zajęć semestru letniego

Terminarz zjazdów dydaktycznych na semestr letni 2019/2020

 Studia pierwszego stopnia

UWAGA - na III roku w semestrze 6 obowiązuje praktyka zawodowa

Dla kierunków:  Rolnictwo sem. 2 i 6  oraz  Odnawialne źródła energii sem. 2
Terminarz zjazdów dydaktycznych (sobota-niedziela)
1 zj. dydakt. 07 - 08.03.2020
2 zj. dydakt. 14 - 15.03.2020
3 zj. dydakt. 28 - 29.03.2020
4 zj. dydakt. 04 - 05.04.2020
5 zj. dydakt. 18 - 19.04.2020
6 zj. dydatk. 25 - 26.04.2020
7 zj. dydakt. 09 - 10.05.2020
8 zj. dydakt. 16 - 17.05.2020
9 zj. dydakt. 23 - 24.05.2020
10 zj. dydakt. 06 - 07.06.2020

Dla kierunku Odnawialne źródła energii sem. 8
Terminarz zjazdów dydaktycznych (sobota-niedziela)
1 zj. dydakt. 14 - 15.03.2020
2 zj. dydakt. 28 - 29.03.2020
3 zj. dydakt. 04 - 05.04.2020
4 zj. dydatk. 25 - 26.04.2020
5 zj. dydakt. 16 - 17.05.2020
6 zj. dydakt. 23 - 24.05.2020
7 zj. dydakt. 06 - 07.06.2020

Studia drugiego stopnia

UWAGA - na II roku w semestrze 3 obowiązuje praktyka zawodowa

Dla kierunków: Architektura krajobrazu sem. 4 oraz Rolnictwo sem. 4
Terminarz zjazdów dydaktycznych (sobota-niedziela)
1 zj. dydakt. 14 - 15.03.2020
2 zj. dydakt. 28 - 29.03.2020
3 zj. dydakt. 18 - 19.04.2020
4 zj. dydatk. 09 - 10.05.2020
5 zj. dydakt. 23 - 24.05.2020
6 zj. dydakt. 06 - 07.06.2020

Dla kierunku Ochrona środowiska sem. 2
Terminarz zjazdów dydaktycznych (sobota-niedziela)
1 zj. dydakt. 07 - 08.03.2020
2 zj. dydakt. 14 - 15.03.2020
3 zj. dydakt. 28 - 29.03.2020
4 zj. dydakt. 04 - 05.04.2020
5 zj. dydakt. 18 - 19.04.2020
6 zj. dydatk. 25 - 26.04.2020
7 zj. dydakt. 09 - 10.05.2020
8 zj. dydakt. 16 - 17.05.2020
9 zj. dydakt. 23 - 24.05.2020
10 zj. dydakt. 06 - 07.06.2020