Pełnomocnik Dziekana WKŚiR ds. studentów i doktorantów niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

w związku z objęciem z dniem 16 marca 2017 roku funkcji pełnomocnika Dziekana WKŚiR ds. studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi pragnę poinformować Państwa, iż do moich obowiązków należą między innymi,  działanie na rzecz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, rozpoznawanie ich potrzeb i problemów oraz udzielanie informacji w zakresie przysługujących praw i dostępnych usług.
W związku z powyższym pozostaję do Państwa dyspozycji:

dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, prof. ZUT
Katedra Bioinżynierii
e-mail: malgorzata.mikiciuk@zut.edu.pl
tel. 69 33 09 841

Wyposażenie dydaktyczne Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa służące studentom i doktorantom ze specjalnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami:

  1. Stanowiska w pracowniach komputerowych, wyposażone w monitory z ekranem dotykowym, o przekątnej ekranu powyżej 23 cale i ruchomą podstawą, pozwalające na pełne uczestnictwo w procesie kształcenia studentom z niektórymi niepełnosprawnościami narządu wzroku lub ruchu. Ekran dotykowy o dużej przekątnej zwiększa dostępność przekazywanych informacji oraz daje możliwość szybkiego powiększenia wybranego pola ekranu. Dzięki ruchomej podstawie możliwe jest dopasowanie ustawienia monitora do odpowiedniej wysokościi odpowiedniego kąta nachylenia, odpowiadającego wymaganiom studentów z niepełnosprawnością ruchową.
  2. Projektory multimedialne (2 szt.) wraz z oprogramowaniem, zainstalowane w  salach wykładowych, charakteryzujące się odpowiednio wysokim poziomem jasności (ok 5500 ANSI) umożliwiającym osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku łatwiejszy odbiór treści wykładowych.
  3. Przenośne systemy nagłośnienia wyposażone w mikrofony, wykorzystywane w trakcie realizowanych na Wydziale zajęć dydaktycznych o charakterze terenowym. Systemy takie w znacznym stopniu zwiększają dostęp osób z niepełnosprawnością narządu słuchu do przekazywanych treści programowych. We wszystkich salach wykładowych znajdują się również stacjonarne systemy nagłośnienia.
  4. Zestaw Roger wspomagający słyszenie osób noszących aparaty słuchowe wyposażone w funkcję odbioru indukcyjnego oraz implanty ślimakowe, co pozwala osobom niesłyszącym i słabosłyszącym na lepsze rozumienie słów, szczególnie w trudnych warunkach akustycznych (hałas, pogłos) i przy dużych odległościach między mówiącym a słuchającym (zmniejszenie bariery komunikacyjnej).
  5. Dyktafon cyfrowy, z zaawansowanym odtwarzaniem, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, wyposażony w funkcję przewodnika głosowego odczytującego menu, umożliwiającą obsługę urządzenia bez patrzenia na wyświetlacz.
  6. Lupa elektroniczna Visolux HD, stanowiąca pomoc dla studentów z niepełnosprawnością narządu wzroku, umożliwiająca duży stopień powiększenia tekstu, przy relatywnie dużym polu widzenia.
  7. Zestaw urządzeń 3D (skaner i drukarka), wykorzystywany na zajęciach dydaktycznych realizowanych na Wydziale, między innymi z przedmiotu Grafika inżynierska. Pozwala on na przygotowanie niestandardowych pomocy edukacyjnych w postaci modeli,  ułatwiających osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku, utrwalenie wiedzy teoretycznej oraz pozwalających na zobrazowanie struktury obiektów i procesów technologicznych.