Pełnomocnik Dziekana WKŚiR ds. studentów i doktorantów niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

w związku z objęciem z dniem 16 marca 2017 roku funkcji pełnomocnika Dziekana WKŚiR ds. studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi pragnę poinformować Państwa, iż do moich obowiązków należą między innymi,  działanie na rzecz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, rozpoznawanie ich potrzeb i problemów oraz udzielanie informacji w zakresie przysługujących praw i dostępnych usług.
W związku z powyższym pozostaję do Państwa dyspozycji:

dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, prof. ZUT
Katedra Bioinżynierii
e-mail: malgorzata.mikiciuk@zut.edu.pl
tel. 69 33 09 841

Informacje dla studentów z niepełnosprawnością