Kierunki studiów

Kierunki:

ARCHITEKTURA  KRAJOBRAZU         info: I stopień      II stopień 

GOSPODARKA  PRZESTRZENNA       info: I stopień      II stopień  

OCHRONA  ŚRODOWISKA                 info: I stopień      II stopień

ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA  ENERGII     info: I stopień

OGRODNICTWO                                  info: I stopień      II stopień 

ROLNICTWO                                       info: I stopień       II stopień 

TECHNIKA  ROLNICZA  i  LEŚNA       info: I stopień       II stopień 

 

Studia międzynarodowe stacjonarne II stopnia 

OGRODNICTWO specjalność Zrównoważona produkcja roślina  
info: plakat + ulotka