Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska

Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
ul. Słowackiego 17,
71-434 Szczecin
e-mail: sekretchemo@zut.edu.pl 


Kierownik - profesor uczelni Dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. ZUT, tel. 91 449 6320, pokój nr 74A

Profesor uczelni Dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, prof. ZUT, tel. 91 449 6325, pokój nr 73

Adiunkt Dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk, tel. 91 449 6324, pokój nr 85

Specjalista Mgr inż. Anna Buchwał, tel. 91 449 6320, pokój nr 74, 82

Emer. profesor nadzw. Dr hab. inż. Marzena Gibczyńska, tel. 91 449 6320, pokój nr 80

Emer. profesor nadzw. Dr hab. inż. Janina Suchorska-Orłowska, pokój nr 86

Doktorantka Mgr Natalia Mańkowska, tel. 91 449 6326, pokój nr 83

Doktorantka Mgr inż. Marta Buśko, tel. 91 449 6326, pokój nr 83  

Doktorant Mgr inż. Krzysztof Pawelec

Doktorantka Mgr inż. Justyna Milke

 

Tematyka badawcza 
Badania w zakresie "chemii środowiska": kinetyka zanikania pozostałości pestycydów w środowisku (gleba, wody powierzchniowe, wody podziemne), wpływ form użytkowych pestycydów na kinetykę rozpadu pestycydów w środowisku, prognozowanie szybkości rozkładu i przemieszczenia substancji szkodliwych dla środowiska w oparciu o równania kinetyczne z wykorzystaniem techniki komputerowej.
Badania zawartości makro i mikroelementów w glebach i roślinach w relacji do różnych dawek nawozów mineralnych i wapnowania. 

 

e-mail: mikrobiologia@zut.edu.pl 

Profesor zw. Prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska, tel. 91 449 6424, pokój nr 125  

Adiunkt Dr hab. Magdalena Błaszak, tel. 91 449 6423, pokój nr 120

St. specj. nauk.-techn. Mgr inż. Barbara Jakubowska, tel. 91 449 6431, pokój nr 04

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak, tel. 91 449 6420, pokój nr 119 

Doktorantka Mgr Kinga Zatoń

Doktorant Mgr Kacper Rygielski

Doktorant Mgr inż. Wojciech Kucaj