Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych

Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych 
ul. Papieża Pawła VI 3,
71-459 Szczecin
tel. 91 449 6461, fax 91 449 6469
e-mail: zumiur@zut.edu.pl 

strona www: http://kbiuut.zut.edu.pl

Kierownik  - Profesor uczelni Dr hab. Dariusz Błażejczak, prof. ZUT, tel. 91 449 6464, pokój nr 204

Profesor zw.  Prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek, tel. 91 449 6460, pokój nr 218

Profesor uczelni Dr hab. inż. Jan Jurga, prof. ZUT, tel. 91 449 6465, pokój nr 216

Adiunkt Dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, tel. 91 449 6459, pokój nr 217

Adiunkt Dr hab. inż. Marek Śnieg, tel. 91 449 6466, pokój nr 205

St. technik Mgr inż. Paweł Kołosowski, tel. 91 449 6461

St. technik Mgr inż. Kinga Śnieg, tel. 91 449 6461, pokój nr 219

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. J. Bronisław Dawidowski, tel. 91 449 6462, pokój nr 215

Doktorantka Mgr inż. Małgorzata Słowik

Doktorant Mgr inż. Wojciech Słowik  

Doktorant Mgr inż. Marek Suplicki