Katedra Projektowania Krajobrazu

Katedra Projektowania Krajobrazu 
ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

strona domowa katedry

Od grudnia 2003 roku Katedra Projektowania Krajobrazu uczestniczy w projekcie 'LE:NOTRE Thematic Network in Landscape Architecture'. 
Link do strony internetowej: www.le-notre.org 

XVII FORUM  ARCHITEKTURY  KRAJOBRAZU  

 Studia Podyplomowe ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 


Kierownik - Adiunkt  Dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka, tel. 91 449 6219, pokój nr 21/2

Profesor zw. Prof. dr hab. inż. Adam Szymski, tel. 91 449 6210, pokój nr 21/1

Adiunkt Dr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, tel. 91 449 6211, pokój nr 21/3

Adiunkt Dr inż. arch. Marta Kościńska, tel. 91 449 6211, pokój nr 21/4

Adiunkt Dr inż. arch. Paweł Nowak, tel. 91 449 6209, pokój nr 6  

Adiunkt  Dr inż. Aleksandra Pilarczyk, tel. 91 449 6211, pokój nr 21/4

Adiunkt Dr inż. arch. Eliza Sochacka-Sutkowska, tel. 91 449 6211, pokój nr  21/4

Emer. profesor uczelni  Dr hab. Hubert Romanowski, prof. ZUT, tel. 91 449 6211, pokój nr 21/3

Specjalista Mgr Oksana Bielecka-Łańczak, tel. 91 449 6211, pokój nr 21