Katedra Ogrodnictwa

Katedra Ogrodnictwa
ul. Papieża Pawła VI 1, 71-459 Szczecin

Kierownik - Profesor zw.  Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak, tel. 91 449 6243, pokój nr 102

e-mail: warzywa@zut.edu.pl 

Adiunkt  Dr hab. inż. Paweł Słodkowski, tel. 91 449 6173, pokój nr 0184, ul. Słowackiego 17

St. specjalista Dr inż. Agnieszka Żurawik, tel. 91 449 6243, pokój nr 102

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. Marian Orłowski

Emer. profesor nadzw. Dr hab. inż. Renata Dobromilska, tel. 91 449 6470, pokój nr 210


Doktorantka Mgr inż. arch. kraj. Ilona Jabłońska

 
Tematyka badawcza

  • Polowa uprawa warzyw 
  • Wykorzystanie osłon do przyspieszonej uprawy warzyw
  •  Produkcja nasion roślin warzywnych

 

ul. Papieża Pawła VI 3A, 71-459 Szczecin
e-mail: kro@zut.edu.pl

Strona Roślin Ozdobnych (opr. R. Piechocki)


Profesor uczelni  Dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, prof. ZUT, tel. 91 449 6356, pokój nr 214

Profesor uczelni Dr hab. inż. Piotr Żurawik, prof. ZUT, tel. 91 449 6366, pokój nr 210 

Adiunkt Dr hab. inż. Piotr Salachna, tel. 91 449 6359, pokój nr 213

Specjalista Mgr inż. Rafał Piechocki, tel. 91 449 6354, pokój nr 212 lub tel. 91 449 6263, Hala Wegetacyjna

 

ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
e-mail: sad@zut.edu.pl 

Profesor uczelni  Dr hab. inż. Piotr Chełpiński, prof. ZUT, tel. 91 449 6160, pokój nr 314

Profesor uczelni Dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, prof. ZUT, tel. 91 449 6161, pokój nr 312 

Profesor uczelni  Dr hab. inż. Ireneusz Ochmian, prof. ZUT, tel. 91 449 6161, pokój nr 315

St. technik Roman Strzelecki, pokój nr 309c

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. Maria Krystyna Ostrowska, pokój nr 212, ul. P.Pawła VI 1

Doktorantka Mgr inż. Monika Figiel-Kroczyńska

Doktorantka Mgr inż. Urszula Chylewska

Doktorantka Mgr inż. Arleta Kruczek 


Tematyka badawcza

  • Modele intensywnych sadów jabłoniowych i wiśniowych no podstawie ich parametrów biologicznych 
  • Metody intensyfikacji i ocena wielkości i jakości plonów 
  • Sposoby intensyfikacji produkcji szkółkarskiej

 

ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

Profesor uczelni Dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. ZUT, tel. 91 449 6429, pokój nr 04

St. specjalista Mgr inż. Gabriela Wysocka, tel. 91 449 6428, pokój nr 05A

Emer. adiunkt Dr hab. inż. Barbara Wójcik-Stopczyńska, tel. 91 449 6427, pokój nr 05C

Doktorant Mgr inż. Paweł Kiedos