Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni

Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni    więcej  
ul. Papieża Pawła VI 3A,  71-459 Szczecin 

e-mail: agro@zut.edu.pl 

http://agro_at_zut.edu.pl/

Kierownik -

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. Czesław Koźmiński, tel. 91 449 6270, pokój nr 305

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. Bożena Michalska, tel. 91 449 6275, pokój nr 307

Profesor nadzw. Prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka, tel. 91 449 6271, pokój nr 303

Adiunkt Dr inż. Agnieszka Mąkosza, tel. 91 449 6183, pokój nr 311 

Adiunkt Dr inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, tel. 91 449 6272, pokój nr 304

Specjalista Mgr Ewa Galowska, tel. 91 449 6274, pokój nr 306

Doktorant (IV r.) Mgr inż. Kacper Rawicki

sala ćwiczeń nr 310

pracownia seminaryjna 308

    OPROGRAMOWANIE  OCHRONY  ŚRODOWISKA

 

e-mail: kdktz@zut.edu.pl          więcej  

Emer. profesor nadzw. Dr hab. Wanda Bacieczko, tel. 91 449 6181, pokój nr 312  publikacje  

Emer. profesor nadzw. Dr hab. Urszula Nawrocka-Grześkowiak, tel. 91 449 6180, pokój nr 315     publikacje  

Adiunkt Dr hab. inż. Grzegorz Nowak, tel. 91 449 6182, pokój nr 301b

St. wykładowca Dr inż. Marcin Kubus, tel. 91 449 6182, pokój nr 301a

St. specjalista Dr inż. Urszula Więckowska, tel. 91 449 6180, pokój nr 316


Doktoranta (po IV r.) Mgr Agnieszka Borcz

Doktorant (po IV r.) Mgr inż. arch. kraj. Karol Stanisławski

Doktorant (III r.) Mgr inż. Paweł Mazur

sala ćwiczeń nr 313-314