Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin 
e-mail: hodros@zut.edu.pl   

 
Kierownik - Profesor zw. Prof. dr hab. Piotr Masojć, tel. 91 449 6400, pokój nr 209

Profesor uczelni Dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. ZUT, tel. 91 449 6305, pokój nr 207

Profesor uczelni Dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT, tel. 91 449 6401, pokój nr 227

Profesor uczelni Dr hab. Beata Myśków, prof. ZUT, tel. 91 449 6406, pokój nr 229

Profesor uczelni Dr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. ZUT, tel. 91 449 6404, pokój nr 228

 Adiunkt Dr hab. inż. Miłosz Smolik, tel. 91 449 6303, pokój nr 208 

Adiunkt Dr inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz, tel. 91 449 6192, pokój nr 206

Adiunkt Dr inż. Magdalena Pol-Szyszko, tel. 91 449 6401, pokój nr 233

Specjalista Mgr Sylwia Czarnecka, tel. 91 449 6195, pokój nr 205 

Specjalista Dr inż. Anna Bienias, tel. 91 449 6407, pokój nr 211 (sekretariat)

Asystent naukowy (grant) Dr inż. Magdalena Góralska, tel. 91 449 6406, pokój nr 233

Doktorantka Mgr inż. Paula Jadczak, tel. 91 449 6309, pokój nr 212

Doktorant Mgr inż. Piotr Kruszona, tel. 91 449 6309, pokój nr 212

Doktorantka Mgr Marta Orłowska, tel. 91 449 6309, pokój nr 212 

Doktorantka Mgr inż. Martyna Sobczyk

Doktorantka Mgr inż. Natalia Lenarczyk

Doktorantka Mgr inż. Martyna Bednarek

Doktorantka Mgr inż. Oktawia Mgłosiek

Tematyka badawcza

 • Polimorfizm i dziedziczne podłoże aktywności amylaz w ziarnie zbóż 
 • Cytoplazmatyczna jałowość pyłku u żyta 
 • Konstrukcja map genetycznych chromosomów żyta 

 

Projekt PBS1/B8/5/2012 realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2012-2016.  Temat: "Opracowanie markerów molekularnych karłowatego typu wzrostu, jako wsparcie programu hodowli odmian żyta i pszenżyta odpornych na wyleganie".  Zobacz dokument             

 

Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej - lista realizowanych projektów badawczych:  

 Sprawozdania z badań:  

 1. Poszukiwanie wspólnych mechanizmów dziedziczenia płodności roślin z cytoplazmą CMS-C oraz z cytoplazmą CMS-Pampa - 2014 rok  
 2. Poszukiwanie wspólnych mechanizmów dziedziczenia płodności roślin z cytoplazmą CMS-C oraz z cytoplazmą CMS-Pampa - 2015 rok  
 3. Poszukiwanie wspólnych mechanizmów dziedziczenia płodności roślin z cytoplazmą CMS-C oraz cytoplazmą CMS-Pampa - 2016 rok
 4. Genetyczne podłoże męskiej sterylności pszenżyta z różnymi cytoplazmami oraz możliwość wykorzystania badanych cytoplazm do tworzenia systemów CMS u pszenicy - 2016 rok  
 5. Badania wewnętrznej struktury genetycznej odmian żyta oraz dziedzicznego podłoża efektu heterozji - 2016 rok
 6. Wyniki z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2017 roku - Poszukiwanie wspólnych mechanizmów dziedziczenia płodności roślin z cytoplazmą CMS - C oraz z cytoplazmą CMS-Pampa
 7. Wyniki z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2017 roku -Genetyczne podłoże męskiej sterylności pszenżyta z różnymi cytoplazmami oraz możliwość wykorzystania badanych cytoplazm do tworzenia systemów CMS u pszenicy
 8. Wyniki z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2017 roku - Badania wewnętrznej struktury genetycznej odmian żyta oraz dziedzicznego podłoża efektu heterozji
 9. Wyniki z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2018 roku - Genetyczne podłoże męskiej sterylności pszenżyta z różnymi cytoplazmami oraz możliwość wykorzystania badanych cytoplazm do tworzenia systemów CMS u pszenicy
 10. Wyniki z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2018 roku - Poszukiwanie wspólnych mechanizmów dziedziczenia płodności roślin z cytoplazmą CMS - C oraz z cytoplazmą CMS-Pampa
 11. Wyniki z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2018 roku - Badania wewnętrznej struktury genetycznej odmian żyta oraz dziedzicznego podłoża efektu heterozji