Katedra Fizyki i Agrofizyki

Katedra Fizyki i Agrofizyki 
ul. Papieża Pawła VI 3, 

71-459 Szczecin
tel./fax: 91 449 6450

e-mail: fizyka@zut.edu.pl 
  
Kierownik - Adiunkt Dr hab. Lilla Mielnik, tel. 91 449 6445, pokój nr 421

Profesor nadzw. Prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz, tel. 91 449 6441, pokój nr 424 

Profesor nadzw. Prof. dr hab. Elżbieta Skórskawww , tel. 91 449 6443, pokój nr 420

Adiunkt Dr inż. Romualda Bejger, tel. 91 449 6447, pokój nr 415

Adiunkt Dr inż. Renata Matuszak-Slamani, tel. 91 449 6446, pokój nr 415

St. specjalista Dr Andrzej Mila, tel. 91 449 6449, pokój nr 427

Specjalista Mgr inż. Mariola Sienkiewicz, tel. 91 449 6450, pokój nr 426

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. Dorota Gołębiowska, tel. 91 449 6440, pokój nr 423

Emer. profesor nadzw. Dr hab. Antoni Murkowski, tel. 91 449 6442, pokój nr 419

Doktorant Mgr inż. Janusz Lityński