Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii

Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii 
ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

e-mail: kfrib@zut.edu.pl

Kierownik - Profesor ZUT Dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, tel. 91 449 6384, pokój nr 16

Profesor nadzw. Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, tel. 91 449 6284, pokój nr 0178

Adiunkt Dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, tel. 91 449 6383, pokój nr 11

Adiunkt Dr hab. inż. Katarzyna Malinowska, tel. 91 449 6382, pokój nr 17

Adiunkt Dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, tel. 91 449 3302, pokój nr 15

Adiunkt Dr hab. inż. Beata Smolik, tel. 91 449 6282, pokój nr 0180

St. specjalista  Dr inż. Martyna Śnioszek, tel. 91 4496281, pokój nr 0181

Specjalista Mgr inż. Maciej Płatkowski, tel. 91 449 6280, pokój nr 0179

St. technik Danuta Zając, tel. 91 449 6386, pokój nr 13

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. Barbara Marska

Emer. profesor nadzw. Dr hab. inż. Helena Zakrzewska

Doktorantka (po IV r.) Mgr inż. Alicja Auriga  

Doktorantka (po IV r.) Mgr inż. Justyna Pelc

Doktorant (po IV r.) Mgr inż. Maciej Płatkowski

Doktorantka (po IV r.) Mgr inż. Majka Sędzik-Wójcikowska

Doktorantka (po IV r.) Mgr inż. Joanna Grendysz

Doktorant (po IV r.) Mgr Piotr Ptak

Doktorant (po IV r.) Mgr inż. Mateusz Studziński

Doktorantka (III r.) Mgr inż. Marta Rokosa

Doktorant (II r.) Mgr inż. Kornel Curyło

Doktorantka (II r.) Mgr inż. Katarzyna Kruk

Doktorantka (I r.) Mgr inż. Dorota Dunikowska

Doktorant (I r.) Mgr inż. Łukasz Węgrzynowski


Tematyka badawcza

  • Gospodarka wodna roślin 
  • Mineralne żywienie roślin 
  • Wymiana gazowa u roślin 
  • Udział poszczególnych części roślin w tworzeniu plonu 
  • Wykorzystanie drzew szybko rosnących w detoksykacji gleb
  • Biochemiczne wskaźniki stresu oksydacyjnego u roślin
  • Aktywność enzymatyczna gleb
  • Ekotoksykologia związków fluoru