Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska

Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska 
ul. Słowackiego 17,  71-434 Szczecin 

e-mail: ekologia@zut.edu.pl 

Więcej o katedrze...

Kierownik - Profesor uczelni  Dr hab. Renata Gamrat, prof. ZUT, tel. 91 449 6343, pokój nr 93 

Profesor uczelni Dr hab. inż. Paweł Pieńkowski, prof. ZUT, tel. 91 449 6347, pokój nr 91

Profesor uczelni Dr hab. inż. Joanna Podlasińska, prof. ZUT, tel. 91 449 6342, pokój nr 134

Adiunkt Dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot, tel. 91 449 6353, pokój nr 90

Adiunkt Dr inż. Elżbieta Dusza-Zwolińska, tel. 91 449 6353, pokój nr 90

Specjalista Hanna Dobrohorska, tel. 91 449 6351, pokój nr 133 

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. Ignacy Kutyna, tel. 91 449 6225, pokój nr 89

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Zabłocki, tel. 91 449 6340 

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. Róża Kochanowska, tel. 91 449 6341, pokój nr 94 

Doktorantka Mgr inż. Edyta Saran   

Doktorantka Mgr Katarzyna Ligocka

Doktorant Mgr inż. Marcin Stoltman


Charakterystyka Zakładu, kolekcja grzybów i programy wykładów oraz ćwiczeń
Baza grzybów arbuskularnych
Przewodnik do zajęć z fitopatologii

Profesor zw. Prof. dr hab. inż. Janusz Błaszkowskistrona www, tel. 91 449 6376, pokój nr 105

Adiunkt Dr hab. Iwona Adamska, tel. 91 449 6371, pokój nr 107

St. technik Mgr inż. Piotr Niezgoda

Doktorant Mgr inż. Piotr Niezgoda

Tematyka badawcza

  • Grzyby i mikoryzy arbuskularne (Glomales, Zygomycota) - występowanie, taksonomia, wpływ na zdrowotność i produkcyjność roślin 
  • Choroby roślin uprawnych, drzew i krzewów 
  • Grzyby fyllosfery 
  • Zastosowanie antagonizmu w biologicznej ochronie roślin przed czynnikami chorobotwórczymi 
  • Saprotroficzne i pasożytnicze grzyby mikroskopowe nadziemnych części roślin 
  • Nadpasożyty grzybów patogenicznych