Katedra Agronomii

Katedra Agronomii 
ul. Papieża Pawła VI 3, 71-459 Szczecin
e-mail: agronomia@zut.edu.pl

Kierownik - Profesor zw. Prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski, tel. 91 449 6290, pokój nr 117

 

Laboratorium Technologii Zbóż  -  Wyposażenie laboratorium
ul. Papieża Pawła VI 3, 71-459 Szczecin

Kierownik - st. specjalista Dr inż. Magdalena Sobolewska, tel. 91 449 6295 

 Projekt Sida Tim.   Szczegóły

Biostrateg - Projekt pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów  na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu”

 e-mail: ogolnauprawa@zut.edu.pl 

Adiunkt Dr hab. inż. Marek Bury, tel. 91 449 6301, pokój nr 111

Adiunkt Dr hab. inż. Anna Jaroszewska, tel. 91 449 6292,  pokój nr 112

Adiunkt Dr inż. Grzegorz Hury, tel. 91 449 6302, pokój nr 104

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. Stanisław Dzienia, tel. 91 449 6297, pokój nr 110

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. Halina Songin

Doktorant Mgr inż. Krzysztof Ławrenowicz

Doktorantka Mgr inż. Natalia Gierasimiuk

Laboratoria, pokój nr 101 i nr 102 

  

ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
e-mail: nawodnienia@zut.edu.pl 

Prof. nadzw. Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło, tel. 91 449 6245,  pokój nr 301

St. technik Róża Stuart, tel. 91 449 6249,  pokój nr 302

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Koszański, tel. 91 449 6247,  pokój nr 31

Pokój nr 021 - pokój doktorantów

Doktorantka Mgr inż. Dorota Stachurska 

Doktorant Mgr inż. Marek Kostrzewski