Specjalista ds. gospodarowania odpadami innymi niż komunalne

Mgr inż. Justyna Pelc

Katedra Bioinżynierii (dawniej K. Fizjologii Roślin)
ul. J. Słowackiego 17