Specjalista ds. gospodarowania odpadami innymi niż komunalne

Specjalista mgr inż. Maciej Płatkowski
e-mail: maciej.platkowski@zut.edu.pl

tel. 91 449 6280

Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
ul. J. Słowackiego 17
71-434 Szczecin