Hala Wegetacyjna

Kierownik - St. specj. nauk.-techn. Mgr inż. Przemysław Tomczak

tel.: 91 449 6408
ul. Słowackiego 17
71-434 Szczecin

Robotnik Jacek Jabłonowski