Organizacja roku akadem. 2020/2021

Zmieniony harmonogram semestru letniego w roku akademickim 2020/2021