Informacje bieżące

Zaproszenie na seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ogrodnictwo - mgr inż. Emilii Mikulewicz 21.05.2018 21:43

Szanowni Państwo,
uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z Uchwałą Nr 277 Rady WKŚiR z 15.12.2017 r.,
w dniu 28 maja 2018 r.  o  godz. 9.30  w sali Rady Wydziału KŚiR przy ul. J. Słowackiego 17,
odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej ogrodnictwo

 mgr inż. Emilii Mikulewicz

 doktorantki Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Roboczy tytuł rozprawy: Wpływ osłaniania roślin i ściółkowania gleby na plonowanie i wartość odżywczą miechunki pomidorowej (Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem).

Opiekunem naukowym realizowanej rozprawy doktorskiej jest dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Seminarium będzie przewodniczyć prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak.
Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby (proszę o potwierdzenie uczestnictwa) zaliczane do minimum kadrowego w dyscyplinie ogrodnictwo:

Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak
Dr hab. inż. Piotr Chełpiński, prof. nadzw.
Dr hab. inż. Renata Dobromilska, prof. nadzw.
Dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. nadzw.
Dr hab. inż. Danuta Kulpa
Dr hab. inż. Katarzyna Malinowska
Dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk
Dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk
Dr hab. inż. Grzegorz Nowak
Dr hab. inż. Ireneusz Ochmian
Dr hab. inż. Paweł Słodkowski
Dr hab. inż. Barbara Wójcik-Stopczyńska
Dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska
Dr hab. inż. Piotr Żurawik

Z poważaniem
Dziekan
Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw.