Informacje bieżące

Zaproszenie na seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ogrodnictwo - mgr. inż. Pawła Mazura 17.06.2018 22:16

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z Uchwałą Nr 277 Rady WKŚiR z 15.12.2017 r.,
w dniu 22 czerwca 2018 r.  o  godz. 12.00 w sali nr 0166 Wydziału KŚiR
przy ul. J. Słowackiego 17,
odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej ogrodnictwo
mgr. inż. Pawła Mazura

doktoranta w Katedrze Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie.
Roboczy tytuł rozprawy: Ocena wybranych cech użytkowych drzew z rodzaju jarząb (Sorbus L.) pod kątem wykorzystania w terenach zieleni ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych.

Opiekunem naukowym realizowanej rozprawy doktorskiej jest dr hab. inż. Grzegorz Nowak.

Seminarium będzie przewodniczyć prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak.

Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby (proszę o potwierdzenie uczestnictwa) zaliczane do minimum kadrowego w dyscyplinie ogrodnictwo:

1.     Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak
2.     Dr hab. inż. Piotr Chełpiński, prof. nadzw.
3.     Dr hab. inż. Renata Dobromilska, prof. nadzw.
4.     Dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. nadzw.
5.     Dr hab. inż. Danuta Kulpa
6.     Dr hab. inż. Katarzyna Malinowska
7.     Dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk
8.     Dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk
9.     Dr hab. inż. Grzegorz Nowak
10. Dr hab. inż. Ireneusz Ochmian
11. Dr hab. inż. Paweł Słodkowski
12. Dr hab. inż. Barbara Wójcik-Stopczyńska
13. Dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska
14. Dr hab. inż. Piotr Żurawik

Z poważaniem
Dziekan
Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw.