Informacje bieżące

Zaproszenie na seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska - mgr inż. Natalii Mańkowskiej 06.07.2018 14:03

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z Uchwałą Nr 277 Rady WKŚiR z 15.12.2017 r.,

w dniu 12 lipca 2018 r.  o  godz. 10.30 w sali nr 153 przy ul. J. Słowackiego 17, odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej ochrona i kształtowanie środowiska

mgr inż. Natalii Mańkowskiej

doktorantki w Zakładzie Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie.

Roboczy tytuł rozprawy: Wykorzystanie wybranych gatunków roślin wodnych do oceny zanieczyszczenia wód cieków w zlewni jeziora Świdwie.

Opiekunem naukowym realizowanej rozprawy doktorskiej jest dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska.

Seminarium przewodniczyć będzie prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko.

Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby (proszę o potwierdzenie uczestnictwa) zaliczane do minimum kadrowego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska:

prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska
prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka
prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko
dr hab. inż. Tadeusz Durkowski, prof. nadzw.
dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw.
dr hab. inż. Paweł Pieńkowski, prof. nadzw.
dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. nadzw.
dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, prof. nadzw.
dr hab. Magdalena Błaszak
dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska
dr hab. Renata Gamrat
dr hab. Anna Kiepas-Kokot
dr hab. Michał Kupiec
dr hab. inż. Ryszard Malinowski
dr hab. Lilla Mielnik
dr hab. inż. Ewa Możdżer
dr hab. inż. Joanna Podlasińska
dr hab. Marek Podlasiński
dr hab. Mariola Wróbel

Z poważaniem
Dziekan
Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw.