Informacje bieżące

Zaproszenie na seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska - mgr inż. Edyty Saran 29.06.2018 15:10

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z Uchwałą Nr 277 Rady WKŚiR z 15.12.2017 r.,

w dniu 04 lipca 2018 r.  o  godz. 10.00  w sali Rady Wydziału KŚiR przy ul. J. Słowackiego 17,
odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej ochrona i kształtowanie środowiska
mgr inż. Edyty Saran
doktorantki w Katedrze Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie.

Roboczy tytuł rozprawy: Optymalizacja struktury przestrzennej wysp środowiskowych jako element kształtowania krajobrazu młodoglacjalnego.

Opiekunem naukowym realizowanej rozprawy doktorskiej jest dr hab. Renata Gamrat.

Seminarium przewodniczyć będzie prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko.

Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby (proszę o potwierdzenie uczestnictwa) zaliczane do minimum kadrowego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska:

prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska
prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka
prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko
dr hab. inż. Tadeusz Durkowski, prof. nadzw.
dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw.
dr hab. inż. Paweł Pieńkowski, prof. nadzw.
dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. nadzw.
dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, prof. nadzw.
dr hab. Magdalena Błaszak
dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska
dr hab. Renata Gamrat
dr hab. Anna Kiepas-Kokot
dr hab. Michał Kupiec
dr hab. inż. Ryszard Malinowski
dr hab. Lilla Mielnik
dr hab. inż. Ewa Możdżer
dr hab. inż. Joanna Podlasińska
dr hab. Marek Podlasiński
dr hab. Mariola Wróbel

Z poważaniem
Dziekan
Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw.