Informacje bieżące

Zaproszenie na seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza - mgr inż. Małgorzaty Słowik 03.07.2018 13:03

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z Uchwałą Nr 277 Rady WKŚiR z 15.12.2017 r.,

w dniu 06 lipca 2018 r.  o  godz. 13.00  w sali Rady Wydziału KŚiR przy ul. J. Słowackiego 17,
odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej inżynieria rolnicza
mgr inż. Małgorzaty Słowik

doktorantki w Katedrze Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie.

Propozycja tytułu rozprawy: Ocena przejazdów roboczych opryskiwacza polowego na użytek poprawy jakości zabiegów ochrony roślin.

Opiekunem naukowym realizowanej rozprawy doktorskiej jest dr hab. inż. Marek Śnieg.

Seminarium będzie przewodniczyć prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek.

Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby (proszę o potwierdzenie uczestnictwa) zaliczane do minimum kadrowego w dyscyplinie inżynieria rolnicza

Prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz
Prof. dr hab. Yurij Chigarev
Prof. dr hab. Tomasz Dobek
Prof. dr hab. Cezary Podsiadło
Dr hab. inż. Jan Jurga, prof. nadzw.
Dr hab. Adam Koniuszy, prof. nadzw.
Dr hab. Dariusz Błażejczak
Dr hab. Justyna Chudecka
Dr hab. Andrzej Karbowy
Dr hab. Piotr Kostencki
Dr hab. Marek Rynkiewicz
Dr hab. Marek Śnieg

Z poważaniem
Dziekan
Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw.