Informacje bieżące

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 21 maja 2018 r. zmarł inż. Lech Szynkowski 24.05.2018 21:04

były pracownik techniczny Katedry Łąkarstwa Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Szczecinie, a obecnie pracownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Akademii Rolniczej w Szczecinie).

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25 maja 2018 r. o godzinie 12.45 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (Kaplica Prawa).

Żegnamy śp. inż. Lecha Szynkowskiego z wielkim żalem i smutkiem.

Łączymy się w bólu z Rodziną Zmarłego.
Dziekan i współpracownicy  Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie