Informacje bieżące

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 27 kwietnia 2018 r. zmarła dr hab. inż. ELEONORA WRZESIŃSKA 27.04.2018 21:35

- wieloletni nauczyciel akademicki Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Akademii Rolniczej w Szczecinie
- obecnie Katedry Agronomii Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Nekrolog

Śp. dr hab. inż. Eleonora Wrzesińska była znanym i wysoko cenionym specjalistą z zakresu oceny wpływu czynników agrotechnicznych
(głównie systemów uprawy roli) na plonowanie roślin rolniczych. Określała potencjał allelopatyczny wodnych wyciągów z wybranych
gatunków roślin uprawnych i segetalnych w stosunku do siewek zbóż. Badała wpływ międzyplonów ścierniskowych na plonowaniem, zachwaszczenie (potencjalne i aktualne) oraz chemiczne właściwości gleby lekkiej w krótkotrwałych monokulturach zbóż.
Aktywnie uczestniczyła w realizacji różnych tematów badawczych, grantów resortowych. Realizowała badania w ramach programu BIOSTRATEG, finansowanego przez NCBR. Należała do Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Agronomicznego oraz ISTRO Polska.
Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana: nagroda zespołowa IIIo Rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie, nagroda zespołowa IIIo Rektora ZUT w Szczecinie, nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej. Odznaczona Medalem Złotym za Długoletnią służbę.
Cechowała Ją duża umiejętność przekazywania, zarówno studentom, młodym adeptom nauki, jak również praktyce, najnowszych osiągnięć. 

Pozostanie w naszej pamięci jako znakomity nauczyciel akademicki kształcący i wychowujący z pełnym oddaniem nowe pokolenia, jako uczona obdarzona ogromną pasją twórczą i energią, utalentowany organizator oraz człowiek pełen optymizmu i radości życia.

Msza święta odprawiona zostanie 4 maja 2018 r. o godz. 9.30 w kościele pw. św. Kazimierza w Szczecinie (ul. Broniewskiego).

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 maja 2018 r.  o godz. 13.00 w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Żegnamy Panią Doktor Habilitowaną z wielkim żalem i smutkiem.
Łączymy się w bólu z Rodziną Zmarłej.

       Dziekan, Rada Wydziału, Pracownicy i Studenci Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie