Informacje bieżące

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 20 stycznia 2018 r. zmarł prof. zw. dr hab. inż. EDWARD KRZYWY 22.01.2018 12:01

- emerytowany Profesor Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
w latach 1983-1990 Prorektor ówczesnej Akademii Rolniczej w Szczecinie i wieloletni Kierownik Katedry Chemii Rolnej (od 2002 r. Katedry Chemii Środowiska).  Nekrolog

Śp. Profesor pracował - od 1963 roku do przejścia na emeryturę w roku 2010 - w Wyższej Szkole Rolniczej/Akademii Rolniczej/ ZUT w Szczecinie. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1968 r., doktora habilitowanego w 1978 r. a tytuł profesora w 1988 r.
Prowadził prace badawcze ściśle związane z chemią rolną, nawożeniem roślin i gleb, wykorzystaniem do produkcji nawozów różnych
substancji i odpadów (komunalnych, przemysłowych i pochodzenia rolniczego) oraz chemią środowiska.

W uznaniu zasług wielokrotnie nagradzany nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pozostanie w naszej pamięci jako wysoko ceniony naukowiec i nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń  młodzieży akademickiej
i kadry naukowej, jako serdeczny Kolega, Człowiek wielkiego serca i umysłu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25 stycznia 2018 r.  o godz. 12.00 w kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Żegnamy Pana Profesora z wielkim żalem i smutkiem. Łączymy się w bólu z Rodziną Zmarłego.

 Dziekan, Rada Wydziału, Pracownicy i Studenci Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie