Informacje bieżące

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo, uprawa winorośli i winiarstwo 30.08.2019 10:37