Wybory 2020-2024

Wydziałowa Komisja Wyborcza

przewodniczący - dr hab. inż. Marek Śnieg
zastępca przewodniczącego - dr hab. Marek Podlasiński
sekretarz - mgr inż. Anna Buchwał
doktorantka - mgr inż. Magdalena Sąsiadek
studentka - Joanna Wydrowska

Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej

  1. Kalendarz wyborczy - skan dokumentu
  2. Zgłoszenie kandydatury do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE)
  3. Zgoda kandydata do UKE
  4. Oświadczenie kandydata do UKE