Skład Samorządu

Przewodnicząca -  Agnieszka Firląg-Beta,   e-mail: firlag.agnieszka@gmail.com      

Zastępca przewodniczącej -  Michał Barszczewski,   e-mail: michal.barszczewski@zut.edu.pl     

Sekretarz - Magdalena Sąsiadek,   e-mail: magdalena.sasiadek@zut.edu.pl   

Członkowie:  Bogusz Kluz 

                     Bartosz Łabendowicz 

                     Aleksandra Noga 

                     Bartłomiej Wal