Komisje studenckie

Wydziałowa Komisja Stypendialna

  • Prodziekan WKŚiR dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński
  • pracownik dziekanatu mgr inż. Agnieszka Konieczna
  • stud. Anna Borowska
  • stud. Agnieszka Firląg-Beta
  • stud. Aleksandra Noga
  • stud. Magdalena Sąsiadek
  • stud. Joanna Ignyś