Diagnostyków Środowiska Przyrodniczego

Opiekun: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński

Jednostka: Katedra Bioinżynierii, Pracownia Mikrobiologii i Biochemii Środowiska, ul. J. Słowackiego 17

Kontakt: 91 449 6284; e-mail: arkadiusz.telesinski@zut.edu.pl  

 Zarząd Koła:  

Prezes - inż. Irmina Kisiel 

Z-ca Prezesa- inż. Monika Grzejszczak 

Sekretarz - Mariusz Byczkiewicz 

Liczba członków SKN  15

Główne tematy badawcze podejmowane w ramach działalności SKN 

  • ocena stopnia zanieczyszczenia poszczególnych elementów ekosystemów (gleby, wód, atmosfery, organizmów roślinnych oraz zwierzęcych)  różnymi ksenobiotykami: związkami fluoru, węglowodorami ropopochodnymi, metalami ciężkimi oraz pozostałościami pestycydów oraz wpływ tych substancji na procesy metaboliczne zachodzące w środowisku;
  • wykorzystanie parametrów biochemicznych w bioindykacji zanieczyszczeń;
  • wartości prozdrowotne ziół. 

Nagrody i wyróżnienia członków SKN 

  • Wyróżnienie w sesji posterowej na IX Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych „Środowisko – Zwierzę – Produkt”, Lublin 03.04.2012: Szlachetko Ł., Paluch M., Bobrowski K. „Ocena zawartości kwasów nukleinowych w glebach zanieczyszczonych imidazoliowymi cieczami jonowymi”
  • Wyróżnienie w sesji posterowej na IX Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych „Środowisko – Zwierzę – Produkt”, Lublin 03.04.2012: Paluch M., Szlachetko Ł., Bobrowski K. „Określenie stopnia zahamowania kiełkowania nasion gorczycy białej (Sinapis alba) i pszenicy jarej (Triticum aestivum) w glebie zanieczyszczonej imidazoliowymi cieczami jonowymi”
  • II miejsce w sesji posterowej na X Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych „Środowisko – Zwierzę – Produkt”, Lublin 23.04.2013: Kisiel I., Płatkowski M. „Porównanie aktywności fosfataz glebowych w strefie korzeniowej wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne”
  • III miejsce w bloku przyrodniczym V Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie, 06.12.2013: Kisiel I., Grzejszczak M. „Właściwości prozdrowotne Stevia rebaudiana Bertoni”
  • Wyróżnienie w sesji posterowej na XI Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych „Środowisko – Zwierzę – Produkt”, Lublin 31.03.2014: Płatkowski M. „Porównanie właściwości przeciwutleniających owoców wybranych gatunków i odmian z   rodzaju Cucurbita”