Komisje programowe kierunków studiów

Od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU i GOSPODARKA PRZESTRZENNA
dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka - przewodnicząca
dr hab. Marek Podlasiński - wiceprzewodniczący
dr inż. Aleksandra Pilarczyk - sekretarz
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński - prodziekan
prof. dr hab. Adam Szymski
dr hab. inż. Grzegorz Nowak
dr inż. Grzegorz Jarnuszewski
dr inż. arch. Eliza Sochacka
inż. arch. kraj. Aneta Kluba - studentka
Bartosz Chopcia - student
mgr inż. Kamila Bogusławska - interesariusz
mgr inż. arch. kraj. Łukasz Frąckowiak - interesariusz
mgr inż. Magdalena Grycko - interesariusz
mgr inż. Łukasz Jedynak - interesariusz
mgr Aneta Lachowicz - interesariusz

OCHRONA ŚRODOWISKA
dr hab. Renata Gamrat, prof. ZUT - przewodnicząca
dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, prof. ZUT - wiceprzewodnicząca
dr hab. inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz - sekretarz
dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT - prodziekan
dr hab. inż. Ryszard Malinowski, prof. ZUT
dr hab. inż. Paweł Pieńkowski, prof. ZUT
dr hab. Magdalena Błaszak
Kornela Maruchniak - studentka
dr inż. Katarzyna Dziubak - interesariusz
dr inż. Sławomir Konieczny - interesariusz

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT - przewodnicząca
dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT - wiceprzewodniczący
dr hab. inż. Marek Rynkiewicz - sekretarz
dr hab. inż. Justyna Chudecka, prof. ZUT
dr hab. inż. Marek Bury
dr inż. Andrzej Gawlik
Kamil Stępowski - student
mgr inż. Bożena Chmielina - interesariusz
Bogusław Jarmuż - interesariusz
Krzysztof Tkaczyk - interesariusz

OGRODNICTWO, ROLNICTWO oraz UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO
dr hab. inż. Anna Jaroszewska, prof. ZUT - przewodnicząca
prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak - wiceprzewodnicząca
dr inż. Romualda Bejger - sekretarz
dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT - prodziekan
dr hab. inż. Dariusz Błażejczak, prof. ZUT
dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, prof. ZUT
dr hab. inż. Ewa Możdżer, prof. ZUT
Amanda Chrzanowska - studentka
Katarzyna Michałowska - studentka
Szymon Podhajny - student
mgr inż. Barbara Amroży - interesariusz
mgr inż. Maciej Chabier - interesariusz
dr inż. Dariusz Dojss - interesariusz
mgr inż. Jan Gembara - interesariusz
mgr inż. Małgorzata Klimaszewska-Wraga - interesariusz
mgr Bohdan Marcinkowski - interesariusz
mgr inż. Arkadiusz Śnieżek - interesariusz