Komisja programowa studiów podyplomowych

Od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. ZUT - przewodnicząca
dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, prof. ZUT
dr hab. inż. Piotr Salachna, prof. ZUT
dr hab. Magdalena Błaszak
dr hab. Marek Podlasiński
mgr inż. Maciej Humiczewski - interesariusz
mgr inż. Mirosława Kwaśniewska - interesariusz
mgr inż. arch. Janusz Nekanda-Trepka - interesariusz
mgr Norbert Obrycki - interesariusz
mgr inż. Ryszard Sobieralski - interesariusz