Komisja programowa studiów doktoranckich

Od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło - przewodniczący
prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak
prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko
mgr inż. Justyna Milke - doktorantka
dr inż. Marek Konieczny - interesariusz
dr inż. Dariusz Rawicki - interesariusz