Uczelni

Sprawozdanie z ankietyzacji 2010/2011 

Sprawozdanie z ankietyzacji 2011/2012

Sprawozdania z ankietyzacji 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni 2013/2014  

Sprawozdanie z ankietyzacji kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie na rok akadem. 2013/2014 semestr letni 

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie na rok akadem. 2014/2015 semestr zimowy  

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie na rok akadem. 2014/2015 semestr letni  

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie na rok akadem. 2015/2016 semestr zimowy  

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie na rok akadem. 2015/2016 semestr letni  

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie na rok akadem. 2016/2017 semestr zimowy

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2017/2018 semestr letni

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2018/2019 semestr zimowy

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2018/2019 semestr letni

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademicki 2013/2014  

Wyniki ankietyzacji 2012/2013  

Wyniki ankietyzacji 2013/2014  

Wyniki ankiety pracodawców 2013/2014  +  wnioski  

Wyniki z ankietyzacji pracodawców w roku akademickim 2015/2016    

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwentów 2013/2014   cz. 1  +  cz. 2   

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwentów semestr zimowy 2014/2015