Prodziekani - godziny przyjęć studentów

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński

tel. 91 449 6251

Prodziekan ds. studenckich

pokój nr 6

         Wtorek  w  godz.  od  1000  do  1130

      Czwartek  w  godz. od  1000  do  1130

 

Dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT

tel. 91 449 6261

Prodziekan ds. organizacji i rozwoju 

pokój nr 5

Poniedziałek  w  godz.  od  1200  do  1330

      Czwartek  w  godz.  od  1200 do 1330