Opiekunowie poszczególnych lat studiów

STUDIA  PIERWSZEGO  STOPNIA

Kierunek  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

I rok -dr hab. inż. Marcin Kubus, Katedra Architektury Krajobrazu

II rok - dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka, Katedra Architektury Krajobrazu

III rok - dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, prof. ZUT, Katedra Ogrodnictwa

IV rok - dr hab. inż. Grzegorz Nowak, Katedra Architektury Krajobrazu

Kierunek  GOSPODARKA  PRZESTRZENNA

III rok - dr inż. Elżbieta Dusza-Zwolińska, Katedra Kształtowania Środowiska

IV rok - dr hab. inż. Joanna Podlasińska, prof. ZUT, Katedra Kształtowania Środowiska

Kierunek  OCHRONA ŚRODOWISKA

I rok - dr hab. inż. Katarzyna Malinowska, prof. ZUT, Katedra Bioinżynierii

IV rok - dr hab. Magdalena Błaszak, Katedra Bioinżynierii

Kierunek  ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA  ENERGII 

I rok - dr hab. inż. Tomasz Stawicki, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

II rok - dr hab. inż. Paweł Sędłak, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

III rok - dr hab. inż. Marek Śnieg, Katedra Agroinżynierii

IV rok - dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

Kierunek  OGRODNICTWO

I rok - dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, prof. ZUT, Katedra Ogrodnictwa

III rok - dr hab. inż. Piotr Żurawik, prof. ZUT, Katedra Ogrodnictwa

Kierunek  ROLNICTWO

II rok - dr hab. inż. Anna Jaroszewska, prof. ZUT, Katedra Agroinżynierii

IV rok - dr inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

Kierunek  UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO

II rok - dr hab. inż. Ireneusz Ochmian, prof. ZUT, Katedra Ogrodnictwa

III rok - dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, prof. ZUT, Katedra Bioinżynierii

 

STUDIA  DRUGIEGO  STOPNIA

Kierunek  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

I rok - dr inż. arch. Marta Kościńska, Katedra Architektury Krajobrazu

Kierunek  OCHRONA ŚRODOWISKA

I rok -dr inż. Grzegorz Jarnuszewski, Katedra Kształtowania Środowiska

Kierunek  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

I rok - dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

Kierunek  OGRODNICTWO

I rok - dr hab. inż. Piotr Salachna, prof. ZUT, Katedra Ogrodnictwa

Kierunek  ROLNICTWO

I rok - dr hab. inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, Katedra Kształtowania Środowiska