Dziekan - godziny przyjęć

Dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT

tel. 91 449 6250,  91 449 6260

pokój nr 1

     Wtorek   w  godz.  od   1000  do  120