Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska

Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
ul. Słowackiego 17, 

71-434 Szczecin
e-mail: sekretchemo@zut.edu.pl 


Kierownik - profesor nadzw. Dr hab. inż. Hanna Siwek, tel. 91 449 6320, pokój nr 74A

Emer. profesor nadzw. Dr hab. inż. Marzena Gibczyńska, tel. 91 449 6320, pokój nr 80

Emer. profesor nadzw. Dr hab. inż. Janina Suchorska-Orłowska, pokój nr 86 

Adiunkt Dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, tel. 91 449 6325, pokój nr 73

Adiunkt Dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk, tel. 91 449 6324, pokój nr 85

Specjalista Mgr inż. Anna Buchwał, tel. 91 449 6320, pokój nr 74, 82

 

Doktorantka (po IV r.) Mgr Edyta Świgoń (Rafacz), tel. 91 449 6321, pokój nr 79 

Doktorantka (IV r.) Mgr Natalia Szczerbińska, tel. 91 449 6326, pokój nr 83

Doktorantka (III r.) Mgr inż. Marta Buśko, tel. 91 449 6326, pokój nr 83  

Doktorant (II r.) Mgr inż. Krzysztof Pawelec

Doktorantka (I r.) Mgr inż. Justyna Milke

Doktorantka (I r.) Mgr Magdalena Obuchowicz

 

Tematyka badawcza 
Badania w zakresie "chemii środowiska": kinetyka zanikania pozostałości pestycydów w środowisku (gleba, wody powierzchniowe, wody podziemne), wpływ form użytkowych pestycydów na kinetykę rozpadu pestycydów w środowisku, prognozowanie szybkości rozkładu i przemieszczenia substancji szkodliwych dla środowiska w oparciu o równania kinetyczne z wykorzystaniem techniki komputerowej.
Badania zawartości makro i mikroelementów w glebach i roślinach w relacji do różnych dawek nawozów mineralnych i wapnowania. 

 

e-mail: mikrobiologia@zut.edu.pl 

Profesor zw. Prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska, tel. 91 449 6424, pokój nr 125  

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak, tel. 91 449 6420, pokój nr 119 

Adiunkt Dr hab. Magdalena Błaszak, tel. 91 449 6423, pokój nr 120

St. technik Mgr inż. Ilona Wrońska, tel. 91 449 6425, pokój nr 126

St. specj. nauk.-techn. Mgr inż. Barbara Jakubowska, tel. 91 449 6431, pokój nr 04

 

Doktorantka (po IV r.) Mgr inż. Ilona Wrońska

Doktorantka (IV r.) Mgr Kinga Zatoń

Doktorant (II r.) Mgr Kacper Rygielski

Doktorant (I r.) Mgr inż. Wojciech Kucaj