Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

ul. Papieża Pawła VI 1, 71-459 Szczecin
tel./fax 91 449 6230

strona www Katedry

Kierownik - Profesor ZUT Dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT,  tel. 91 449 6229 lub 91 449 6230, pokój nr 309

Profesor ZUT Dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT, tel. 91 449 6241, pokój nr 208

Adiunkt Dr hab. inż. Andrzej Karbowy, tel. 91  449 6241, pokój nr 208 

Adiunkt Dr hab. inż. Piotr Kostencki, tel. 91 449 6474, pokój nr 306

Adiunkt Dr hab. inż. Paweł Sędłak, tel. 91 449 6472, pokój nr 209

Adiunkt Dr inż. Andrzej Gawlik, tel. 91 449 6230

Adiunkt Dr inż. Tomasz Stawicki, tel. 91 449 6478, pokój nr 209

Specjalista Mgr inż. Roman Nadolny, tel. 91 449 6228 lub 91 449 6230, pokój nr 307

Mechanik, specjalista inż. Janusz Jaworski, tel. 91 449 6436 lub 91 449 6222, pokój nr 105

St. technik Anna Górska, tel./fax: 91 449 6230, pokój nr 307

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. Yuri Chigarev, tel. 91 449 6471, pokój nr 310

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk

Emer. profesor nadzw. Prof. dr hab. Stanisław Stężała

Emer. profesor nadzw. Dr hab. Edward Dreszczyk

Emer. profesor nadzw. Dr hab. inż. Andrzej Grieger, tel. 91 449 6239, pokój nr 206

Doktorantka (po IV r.) Mgr inż. Monika Izwikow, tel. 91 449 6232, pokój nr 204

Doktorant (po IV r.) Mgr inż. Damian Pizoń, tel. 91 449 6232, pokój nr 204 c

Doktorant (II r.) Mgr inż. Patryk Ratomski

Doktorant (I r.) Mgr Piotr Kopcewicz

Doktorant (I r.) Mgr inż. Dariusz Kubicki

Doktorantka (I r.) Mgr Małgorzata Rychel