Wydziałowa Sieć Komputerowa

Wydziałowa Sieć Komputerowa

71-459 Szczecin,

ul. Papieża Pawła VI 1, pokój nr 205


Administrator sieci:

Specjalista  Dr inż. Krzysztof Matuszak, tel.:  449 6199,  tel. kom. 665 100 750

Zakres obowiązków

  • inwentaryzacja sieci komputerowej Wydziału z przygotowaniem pełnej dokumentacji okablowania naniesionego na plany poszczególnych budynków
  • administrowanie serwerem poczty i plików oraz serwerem Dziekanatu
  • opieka nad salami komputerowymi Wydziału i usuwanie bieżących awarii sprzętu zgłaszanych przez koordynatorów sal
  • instalacja oprogramowania potrzebnego do zajęć dydaktycznych w salach komputerowych po uzgodnieniu z koordynatorami sal
  • usuwanie awarii sieci oraz rozwiązywanie problemów związanych z konfiguracją komputerów podłączonych do sieci w poszczególnych jednostkach Wydziału
  • administrator ponosi odpowiedzialność materialną za sprzęt w salach dydaktycznych