Administracja obiektów wydziałowych

Administracja obiektów wydziałowych
71-434 Szczecin,

ul. Słowackiego 17,

portiernia tel. 91 449 6202


   
Kierownik obiektu dydaktycznego - Mgr Justyna Kowalczykiewicz, tel.: 449 6203