Władze Wydziału

Kadencja 2016-2020

Dziekan:

Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw.

 

 Prodziekan ds. kształcenia oraz do kierunków: odnawialne źródła energii, rolnictwo   

Dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. nadzw.

 

 Prodziekan ds. nauki oraz do kierunków: ochrona środowiska, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna, uprawa winorośli i winiarstwo  

Dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. nadzw.  

 

 Prodziekan ds. studenckich oraz do kierunków:  architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna

Dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, prof. nadzw.

 

Władze Wydziału w kadencji 2012-2016